Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes
Weetjes

ISBN-nummers en barcodesEen stukje tekst van de website over barcodes. Dit stuk is speciaal over het gebruik van het controlegetal in ISBN-barcodes.
ISBN-website:
Functie EAN
Het EAN-codesysteem is het internationaal toegepaste coderingssysteem dat niet alleen artikelen maar ook tal van andere zaken zoals omverpakkingen, verzendeenheden, adressen en magazijnlocaties van een wereldwijd uniek nummer voorziet, dat kan worden weergegeven in een streepjessymbool. Eenmaal op de juiste wijze op het product afgedrukt, kan het streepjessymbool automatisch en foutloos worden gelezen.

Met behulp van het streepjessymbool is men in staat om een aantal logistieke functies aanzienlijk te versnellen en te vereenvoudigen:
- fysieke distributie
- snel en foutloos oproepen van informatie uit de databank doordat codes kunnen worden gescand en niet handmatig hoeven te worden ingetikt.
- geautomatiseerd bestelverkeer.
- geautomatiseerde retourenverwerking.
- versnelde afwerking bij de kassa.
- voorraadinventarisatie.
- automatisch verzamelen van statistische informatie over verkopen.
EAN-codes worden gebruikt ter identificatie van artikelen en eenheden in elektronisch berichtenverkeer. Bij EAN-Nederland kunt u (gratis) de EAN-barcodewijzer krijgen, waarin de belangrijkste aandachtspunten bij het maken van EAN13-en EAN8-symbolen zijn opgenomen.


Er bestaan verschillende soorten EAN-codes. Voor artikelen en producten wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde EAN-13. Deze heeft de volgende structuur:

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1
1 De eerste twee cijfers (positie 13 en 12) is de systeemcode (voor Nederland 87)
2 De volgende vijf cijfers (positie 11 t/m 7) is de producentenaanduiding
3 De daarna volgende vijf cijfers (positie 6 t/m 2) is de productcode
4 Het laatste cijfer is het controlecijfer, dat wordt berekend aan de hand van de voorgaande cijfers.
De berekening van het EAN-controlecijfer wijkt af van de berekening van het ISBN-controlecijfer. In paragraaf 11.5 wordt aan de hand van een speciaal voorbeeld uitgelegd hoe een EAN-controlecijfer wordt berekend.

ww


ISBN+EAN=ISBN/Bookland EAN
ISBN en EAN hebben in het verleden een contract afgesloten, waarbij door EAN International de prefix 978 ter beschikking is gesteld aan ISBN International om een ISBN te kunnen omzetten in een streepjessymbool. Als gevolg daarvan kunnen uitgevers die gebruik maken van ISBN dit ISBN omzetten in een streepjessymbool zonder dat daarvoor een individuele aansluiting bij het nationale EAN-bureau noodzakelijk is.
Elk uitgeefproduct kan daarom zonder verdere kosten, behalve die van een master, worden voorzien van een streepjessymbool. Voorwaarde hiervoor is dat het betreffende product binnen het systeem van het ISBN past. Voor artikelen die niet binnen het ISBN-systeem passen, dient men zich dus apart aan te sluiten bij EAN Nederland of ICODIF (EAN) Belgi‘. Wil men gebruik maken van de overige faciliteiten van de EAN-organisatie, dan dient men zich natuurlijk ook tot de betreffende organisaties te wenden.

Opbouw van de ISBN/Bookland EAN
De EAN-code voor uitgeefprodukten is een afgeleide van het ISBN. De 10-cijferige ISBN-code wordt als volgt in de 13-cijferige ISBN/Bookland EAN-code omgezet:
1 De eerste 3 cijfers (posities 13 t/m 11) zijn altijd 978, de Bookland-systeemcode.
2 2. De volgende 9 cijfers (posities 10 t/m 2) zijn de eerste 9 cijfers van het ISBN, dus zonder controlegetal, zonder scheidingstekens.
3 3. Het laatste cijfer (positie 1) is het berekende EAN-controlecijfer over de hele cijferreeks.

Voorbeeld:

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9 7 8 9 0 7 6 5 5 6 5 3 c (controlecijfer)
Nadat de code van rechts naar links genummerd is, moet het controlecijfer (positie 1) worden ingevuld:
Stap 1: Neem alle cijfers die op een even positie staan en tel ze op ( 7 + 9 + 7 + 5 + 6 + 3 = 37)
Stap 2: Neem de uitkomst van stap 1 en vermenigvuldig dit getal met 3 (37 x 3 = 111)
Stap 3: Neem alle cijfers die op een oneven positie staan en tel ze op (9 + 8 + 0 + 6 + 5 + 5 = 33)
Stap 4: Tel de uitkomsten van stap 2 en stap 3 bij elkaar op (111 + 33 = 144 )
Stap 5: Neem de uitkomst van stap 4 (144 ) ga door naar het volgende tiental (150 ) als uitkomst van stap 4 zelf al een tiental is, dan is het controlecijfer 0. In dat geval kunt u stap 6 overslaan.
Stap 6: Neem de uitkomst van stap 5 (150) en trek daar de uitkomst van stap 4 van af (144 ).
Dit is het controlecijfer dat moet worden ingevuld op positie 1. In het bovenstaande voorbeeld is het controlecijfer dus 6, en is de totale ISBN/Bookland EAN 9789076556536