Home Grafisch Typedesign

Terug naar

TypedesignVoorjaar 2008Foto's van de tentoonstelling in Argentinië georganiseerd door TypeTogether, te zien zijn de lettertypes die TypeTogether heeft uitgegeven en foto's van de nog in ontwikkeling zijnde lettertypes, waaronder de Sirba.

Foto's van Sirba tijdens deze tentoonstelling zijn hieronder te vinden.