Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

CatalogiDatum: April 2004
Werkzaamheden: vormgeving omslag en binnenwerk


Van Zeep tot Soap
Uitgever: Persmuseum Amsterdam

persmuseumpersmuseum binnenwerk

De oogprikkelende tentoonstelling 'Van Zeep tot Soap. Continu•teit en verandering in ge•llustreerde vrouwentijdschriften' toont de geschiedenis van het Nederlandse vrouwentijdschrift vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw tot nu, met een blik op de toekomst. Verschillende thema's passeren de revue: hoe werd bijvoorbeeld het gezinsideaal voorgesteld in de jaren veertig en vijftig en op welke wijze werd, vooral sinds eind jaren zestig, seksualiteit in de verschillende vrouwentijdschriften 'aan de vrouw' gebracht? De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan vrouwentijdschriften voor specifieke doelgroepen, aan de lezeressen en aan de abonneewerving door de jaren heen. Voorts kan de bezoeker zich terugtrekken in een leeshoek om tijdschriften van vroeger en nu in alle rust door te lezen.