Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

Boeken



Datum: Augustus 2005
Werkzaamheden: vormgeving omslag en binnenwerk


Titel: RET-jezelf
Auteur:Jan Verhulst
Uitgever: Harcourt Book Publishers, voorheen Swets & Zeitlinger

omslag RET-jezelf

Achterflaptekst:
We bepalen voor het grootste gedeelte zelf of en in hoeverre we onder problemen gebukt gaan. Een ongezonde irrationele kijk vergroot de moeilijk-heden alleen maar en daardoor komen we niet toe aan het bedenken van oplossingen. RET-jezelf is een praktische uitwerking van de beginselen van de Rationeel-Emotieve Therapie voor het omgaan met angsten, depressies, verslavingen en relatieproble-men. Ook zaken als jaloezie, rouw en faalangst komen uitgebreid aan de orde.Voor tal van herkenbare moeilijkheden geeft de auteur aan welke irrationele gedachten mensen er vaak op na houden en welke rationele alternatieven er zijn. Via de RET-test kan iedereen zelf nagaan of zijn of haar denken rationeel dan wel irrationeel is. RET-jezelf is een wegwijzer voor iedereen die meer zicht wil hebben op de manier dat hij nadenkt over problemen. Ook wordt duidelijk hoe onze manier van denken invloed heeft op het al dan niet vinden van een oplossing voor problemen. Dr. J.C.R.M. Verhulst is zelfstandig gevestigd als geregistreerd klinisch psycholoog en verzorgt adviezen en trainingen voor het bedrijfsleven. Hij is de oprichter van het RET-instituut Zuid-Nederland, gevestigd in Eindhoven. Zie www.ret2000.nl.