Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: April 2004
Werkzaamheden: vormgeving omslag en binnenwerk


Titel: In spanning. Aanpakken van stress op het werk
Auteurs: Fieke de Leeuw en Arno van Dam
Uitgever: Harcourt Book Publishers, voorheen Swets & Zeitlinger

In spanning.

Achterflaptekst:
Werk is voor de meeste mensen een belangrijk levensgebied: het biedt mogelijkheden tot ontplooiing, sociale contacten, een inkomen en een zinvolle dagbesteding. Maar werk kan ook veel energie kosten, tot allerlei lichamelijke en psychische klachten leiden en daarmee een bron van ongezonde stress worden. Een hoge werkdruk, snel verouderende kennis, reorganisaties, lastige bazen en een moeilijke omgang met collegaŐs; al deze zaken kunnen leiden tot stress. In dit boek komt aan de orde wat stress is en hoe ongezonde stress aan te pakken, om zo overspannenheid en burnout te voorkomen. Zo komen herstellen en ontspannen aan bod, evenals het managen van tijd en taken. Er wordt aandacht besteed aan de rol van waarnemen en denken in het ontwikkelen van stress. Lezers leren hoe zich assertiever op te stellen, hoe om te gaan met conflicten en hoe de communicatie met leidinggevenden slimmer aan te pakken. Daarnaast laat dit boek lezers ook stilstaan bij de plaats die werk in hun leven inneemt. In spanning integreert traditionele stresstheorie‘n met recente theorie‘n en biedt werkgevers aanknopingspunten voor tijdige herkenning van stress en preventie van ziekteverzuim. Het boek is geschreven voor mensen in zowel uitvoerende als leidinggevende functies, die last hebben van stress op hun werk. Daarnaast is het boek ook geschikt voor begeleiders en behandelaars van mensen met werkgerelateerde problemen, zoals psychologen, bedrijfs- en huisartsen.