Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: Oktober 2002
Werkzaamheden: vormgeving omslag


Titel: Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking.
Auteur: Dr. D.W.Kraijer
Uitgever: Harcourt Book Publishers, voorheen Swets & Zeitlinger

psychodiagnostiek

Achterflaptekst:
Dit voor de eerste maal in 1997 verschenen handboek is inmiddels onmisbaar gebleken voor de gedragswetenschapper die werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Deze derde uitgave is in sterke mate herzien en aangevuld. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de psychodiagnostiek, de psychiatrische classificatie en de test- en schaalontwikkeling worden besproken. Als nieuwe of vernieuwde instrumenten komen onder meer aan de orde de BOS-R 1-42, WISC-III, WAIS-III, ADOS, SDZ, VOG, DAP, VISK, NNST, VVA, AVL en het aangepaste classificatiesysteem CD-LD. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de gedragskenmerken aan te treffen bij zestien genetisch bepaalde syndromen.