Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: Juni 2006
Werkzaamheden: vormgeving omslag en binnenwerk


Titel: Het maakbare kind. Opvoeding als (ver)gissing
Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: Uitgeverij SWPAchterflaptekst:
In Het maakbare kind is getracht een beeld te vormen van de omstandigheden waaronder het eigentijdse kind opgroeit. De geschiedenis wordt overbrugd met uitspraken van Socrates, Comenius, Cats, Balkenende en de Winter tot en met Afrikaanse gezegden. De intrede van het virtuele milieu, de moderne media met name internet, wordt beschreven en de betekenis hiervan voor het kind en de opvoeding van het kind. Het virtuele milieu is onbedoeld een opvoedende instantie van formaat.