Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: Oktober 2005
Werkzaamheden: vormgeving omslag en binnenwerk


Titel: Luister je wel naar mij?
Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: Uitgeverij SWP

Luister je wel naar mij?

Achterflaptekst:
Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kern activiteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. Het voeren van open gesprekken met kinderen staat in dit boek centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hulpverleningsgesprekken, verhoorsituaties en gesprekken in de schoolsituatie. In Luister je wel naar míj? beschrijft Martine Delfos hoe gesprekken met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kunnen worden. Hoe krijg je ze aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is? Luister je wel naar míj?, dat Martine Delfos schreef met medewerking van Jorien Meerdink en Fiet van Beek van bureau WESP, is een boek over gespreksvoering waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdsge wijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut.