Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: December 2004
Werkzaamheden: vormgeving omslag en binnenwerk


Titel: Uit de brand, omgaan met mensen met burnout
Auteur: Arno van Dam & Fieke de Leeuw
Uitgever: Harcourt Book Publishers, voorheen Swets & Zeitlinger

Uit de brand, omgaan met mensen met burnout

Achterflaptekst:
Burnout is een psychische toestand die ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren op het werk en in de privé-situatie. Voor de persoon met burnout zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Het leven van een partner of familielid verandert eveneens. Bovendien heeft de omgeving vaak veel vragen over wat verstandig is om te doen en wat niet. Hoe ga je om met de klachten en de veranderingen in de persoonlijkheid? Of hoe begeleid je een collega of werknemer zo goed mogelijk bij terugkeer op het werk? In dit boek komt aan de orde wat burnout is, hoe het ontstaat en wat de gevolgen zijn voor het functioneren van degene die aan burnout lijdt. Daarnaast gaat dit boek over hoe je als partner, familielid, vriend, collega of werkgever met de persoon die een burnout heeft en zijn klachten om kunt gaan. Naast adviezen over hoe om te gaan met klachten zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en negatief denken, wordt ook behandeld hoe je als betrokkene de juiste steun kunt bieden bij het omgaan met reacties van de omgeving, contacten met instanties en de hulpverlening en reĽntegratie op het werk. Ook geeft dit boek adviezen over hoe je als betrokkene in deze situatie zelf het hoofd boven water houdt en je eigen burnout voorkomt. Ten slotte wordt er ook vooruitgeblikt op de veranderingen in het leven na de burnout.