Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

E: post@vanderkeur.net

BoekenDatum: Juni 2004
Werkzaamheden: vormgeving omslag


Titel: Handboek autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking
Auteur: Dirk Kraijer
Uitgever: Harcourt Book Publishers, voorheen Swets & Zeitlinger

Handboek autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking

Achterflaptekst:
De twee meest ingrijpende, vroegkinderlijke ontwikkelingsstoornissen zijn autisme en verstandelijke beperking. Bovendien gaan ze niet zelden samen. Dit up-to-date handboek geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de etiologie, de prevalentie, de differentiaaldiagnostiek, de specifieke problemen en de vereiste bejegening en opvang. Het is een onmisbaar naslagwerk voor iedere gedragswetenschapper, arts of andere gespecialiseerde professional werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de zorg voor verstandelijk gehandicapten, het speciaal onderwijs of de jeugdzorg Dr. D.W. Kraijer is klinisch psycholoog-orthopedagoog en verbonden aan de Stichting Hendrik van Boeijen te Assen en het Academisch Centrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie te Groningen.