Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: April 2006
Werkzaamheden: vormgeving omslag


Titel: Leven met autisme.
Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum

Leven met autisme

Achterflaptekst:
In Leven met autisme schetsen Martine Delfos en Marijke Gottmer wat autisme betekent voor de mensen zelf en hun omgeving
Op respectvolle en heldere wijze worden sterke en zwakke punten in beeld gebracht en wordt beschreven hoe om te gaan met de problematische kanten van het leven met autisme. Voor het eerst wordt dit in kaart gebracht voor de verschillende levensfasen, tot en met de ouderdom.
Het is bedoeld als gids voor volwassenen met autisme en voor hun omgeving. Het is tevens bruikbaar in de hulpverlening (onder andere psycho-educatie) van volwassenen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben.