Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: Februari 2005
Werkzaamheden: vormgeving omslag en binnenwerk


Titel: Asperger in meervoud. Autisme en haar randgebieden
Auteur: Onder redactie van Martine F. Delfos
Uitgever: Uitgeverij SWP

boekomslag 'asperger in meervoud'

Achterflaptekst:
Mensen met autismespectrumstoornissen (ass) vertonen een combinatie van een aantal kenmerken. Hun contact met mensen en hun gerichtheid op de omgeving is niet of onvoldoende ontwikkeld. Daarnaast is hun communicatie en hun taalontwikkeling afwijkend, evenals hun gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Hun interesses en bezigheden blijken beperkt. In het bijzonder voor Asperger geldt dat mensen met dit syndroom normaal tot hoogbegaafd zijn en geen stoornis in de taalontwikkeling hebben.
In Asperger in meervoud wordt autisme vanuit verschillende en vooral de nieuwste theorieën verkend. Behalve over Asperger gaat het boek over de randgebieden (pdd-nos), en over aangrenzende gebieden (nld en mcdd). Behalve voor de wetenschappelijke kant is er ook aandacht voor de praktijk en voor de mensen die direct in hun leven of hun omgeving met autisme te maken hebben.