Home Recent werk Routebeschrijving Weetjes

Boeken

Brochures

Catalogi

Huisstijlen

Tijdschriften

Websites

En verder...

BoekenDatum: September 2002
Werkzaamheden: vormgeving omslag


Titel: AD(H)D. Een volwassen benadering.
Auteur: Harold Wenning & Miguel Santana e.v. Kloek
Uitgever: Harcourt Book Publishers, voorheen Swets & Zeitlinger

AD(H)D. Een volwassen benadering.

Achterflaptekst:
Volwassenen met AD(H)D kunnen geconfronteerd worden met problemen op allerlei gebieden. Concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit maken het moeilijk om relaties in stand te houden, leiden tot overmatige stress op het werk of tot het voortijdig afbreken van opleidingen.
Volwassenen met AD(H)D bezitten echter ook een aantal bijzondere eigenschappen waarmee zij hun voordeel kunnen doen.

In dit boek wordt op een overzichtelijke manier een unieke werkwijze beschreven die kan helpen anders met AD(H)D om te leren gaan en gebruik te maken van sterke kanten. Men zal actief moeten oefenen met het maken van huiswerkopdrachten en het formuleren van persoonlijke doelstellingen.
Daarnaast is in het boek informatie te vinden over onder andere:

  1. de diagnose AD(H)D
  2. het verbeteren van planningen
  3. uitbreiden van sociale vaardigheden

AD(H)D, een volwassen benadering is het eerste boek in Nederland dat een gedegen en compleet programma biedt voor coach en cliënt dat uitermate geschikt is om te gebruiken bij individuele AD(H)D-coaching en de groepsbehandeling voor volwassenen met AD(H)D.
Kortom: AD(H)D, een volwassen benadering biedt een volwassen benadering voor volwassenen met AD(H)D.